Verslag jaarvergadering 2019

Lokatie: Kantine T.V. Grootveld. Minister Calsstraat 5
Datum: 30 Januari 2019. Aanvang: 20.00 uur

1. Ontvangst met koffie (of thee) en vlaai.

2. Opening en welkom door de voorzitter. Verslag door Ger Kempen.
Er zijn 43 leden aanwezig op deze jaarvergadering. Er hebben zich 29 leden afgemeld.

3. Notulen jaarvergadering d.d. 24-01-2018.
Geen op en aanmerkingen. Goedgekeurd.

4. Mededelingen vanuit het bestuur.
• Nieuwe leden
Overzicht van de nieuwe leden wordt getoond.
• Zonnepanelen
Ton Bouw vertelt over de kosten versus opbrengst in 2018.
• Renovatie
• Vrijwilligers
Er zijn nog steeds nieuwe vrijwilligers nodig. Aanmeldingen voor de diverse commissies zijn welkom.
• Privacybeleid
Jan Goutier vertelt over het AVG-beleid en zal hiervan verslag doen op de nieuwe website.
William Joosten weet te vertellen dat een inspanningsverplichting al voldoende is. En de administratie moet op orde zijn. Jan en William zullen dit later samen bespreken.

5. Verslag van de kascontrolecommissie.
En benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie.
Verslag kascontrolecommissie 2018
Piet den Mulder & Pierre Janssen:
De kascontrolecommissie doet verslag in de persoon van Pierre Janssen. Het verslag laat zien dat de diverse uitgaven en inkomsten consciëntieus en accuraat zijn geboekt. Er wordt decharge verleend en de jaarrekening 2018 wordt als zodanig vastgesteld.
Kascontrolecommissie 2019:
Pierre Janssen & Pierre van Knippenberg.
Nieuw lid: Als reserve biedt zich aan: William Joosten. Dit wordt in dank aanvaard door de aanwezigen.

6. Financieel verslag boekjaar 2018. Jan legt het uit met cijfers:
Inkomsten
Begroot € 93.250 Daadwerkelijk € 83.365 (incl vorderingen)

Uitgaven
Begroot 93.250 Daadwerkelijk € 94.100 (incl schulden)
Verschil € 9.735 (2X baanhuur à € 12.200)
Extra inkomsten van: trainingen (meer jeugdleden)
Minder inkomsten van: Kantine (consumpties)
Competitie en toernooien (deelname)
Extra uitgaven aan: Trainingen (anders gefactureerd)
Baanhuur (2x gefactureerd)
Energie & administratie (te weinig geraamd)
Minder uitgaven aan: Competitie en toernooien (deelname)
Kantine, reservering en algemene kosten
Vermogen 2012 – 2019

1-10-2012 € 69.714
1-10-2013 € 79.905
1-10-2014 € 85.586
1-10-2015 € 91.187 (geen baanhuur betaald)
1-10-2016 € 85.696 (vervanging baanverlichting)
1-10-2017 € 99.384 (bijdrage baanverlichting en subsidie zonnepanelen)
1-10-2018 € 79.044 (aanleg zonnepanelen)
1-10-2019 € 62.682 (2x baanhuur betaald en openstaande vorderingen sponsorgeld)

7. Vaststelling begroting 2019
Begroting € 10.000 lager dan 2018:
Minder inkomsten en uitgaven kantine.
Minder sponsorgeld.
Consumptieprijzen kantine verhogen naar € 1,60 respectievelijk € 2,40.
Consumptiekaart á € 16,-
Noodzaak i.v.m. BTW verhoging en algemene prijsstijgingen.
De begroting 2019 (inkomsten en uitgaven) wordt verder uitgelegd aan de hand van het uitgedeelde overzicht in de vergadering.
Begroting 2019 totaal in: € 83.500 Totaal uit: € 83.500
De begroting wordt aangenomen.
8. Presentatie communicatieplatform door Ton Bouw:

OPDRACHT EN DOELSTELLING
Opdracht bestuur in 2018
Website heeft update nodig.
Andere/nieuwe communicatiekanalen gebruiken om informatie te delen.

Doel
Verbeteren van interne communicatie om betrokkenheid leden te vergroten.
Verbeteren externe communicatie om zichtbaarheid en interesse in de vereniging te vergroten.
Mediateam TVGrootveld:
Roel van Kimmenade; Ron Tielen; Silvia van Woezik; Patrick van het Hooft en Ton Bouw.
Wat hebben we gedaan?
We weten wat, hoe en hoe vaak er moet worden gecommuniceerd.
Dit doen we via mail, nieuwsbrief, website, facebook en clubapp maar ook via mededelingenborden en de klapper in de kantine.
Alles is in gebruik behalve de nieuwe website.
Onze nieuwe website:
We hebben gekozen als websitebouwer ZAAL 21.
We bedanken STERKE ZET voor hun bijdrage.
We hebben gekozen voor een nieuwe stijl met een nieuw logo. Verder:
Statische informatie.
Dynamische uitstraling.
Aandacht voor sponsoren.
Aangepast voor mobiele telefoons.
Koppeling met facebook.
Makkelijk contact zoeken.
Eenvoudig aanmelden.
Behouden van oorspronkelijke website naam (www.tvgrootveld.nl).
Tijdelijk is deze site te benaderen via http://tennispanningen.nl/.

Hoe nu verder?
Dit jaar uitrollen van de nieuwe website.
Ontbrekende informatie aanvullen
Laatste checks op juistheid informatie op de website.
Leden informeren dat de site op het internet staat.
Nu alvast promotie via sticker (nieuw logo en website adres).
Piet Douben inleren; hij blijft onze websitebeheerder.
Wij gaan op zoek naar leden die de communicatie en betrokkenheid binnen onze club willen verbeteren. Je mag je ook aanmelden om mee te helpen of zitting te nemen in de werkgroep.

9. Huldiging kampioenen
Voorjaar; vrijdag gemengd dubbel 35+ 1ste klasse:
Marilyn Smits, Carla Duijf, Cristianne Cornelissen-Duijf, Peter Cox,
Ad Cornelissen, Raymond Andriessen, Janneke Jonker, Ingrid Simons
Voorjaar; zaterdag heren 35+, 1ste klasse:
William Joosten, Frank Peters, Rob Cuijpers, Ton Smeets, Luc Bouten, Paul Linssen
Najaar; vrijdag gemeng dubbel 35+, 3de klasse:
Rianne Jansen, Ton Timmermans, Ton Delisssen, Anja Huskes, Jo Engels.
De teams worden gefeliciteerd en krijgen een cadeau.

10. Huldiging jubilarissen
25 jaar lid:
Gert-Jan van Westerveld, Charles van Vreede,
Mieke van Vreede, Ton Duijf, Chris Joosten,
Eline Kranen, Marilyn Smits

40 jaar lid:
Ton Smeets, Wiel Alsters, Thea Alsters, Marly Engelen.

Gelegenheid tot feliciteren, waarna PAUZE met een drankje.

11. Voorstellen van leden
(tot 28-01 per mail voorzitter@tvgbestuur.nl in te dienen)
Geen voorstellen in de agenda.

12. Padelbanen.
Er wordt een filmpje vertoond. Dit is ook te zien op Facebook en onze nieuwe website.
We hebben toestemming nodig van de aanwezigen op de vergadering om het ontwerpen en plaatsen van padelbanen door te zetten. Dit wordt geaccordeerd. William Joosten vraagt dringend om de sportklassen van BBC hierbij te betrekken. Er wordt verder opgemerkt dat we aan het einde zitten van onze stroomcapaciteit. Genoeg dingen om voor te bereiden in 2019.

13. 50-jarig jubileum.
Sinds 11 juni 1969 bestaat er een tennisclub in Helden. Vanaf 1983 in Panningen. De fusie was in 2006. We gaan dit vieren.
We hebben tijdens de vergadering een jubileumcomitee kunnen vinden voor het feest op 29 juni 2019:
Feestcommissie: Michael Geelen (contactpersoon), Lieke Neessen, Jans Philipsen, Silvia van Woezik, Niels Jacobs, Maarten Janssen en Harry van Lier.
Een sterk comitee. Zij worden begeleid door Roel van Kimmenade die als adviseur deelneemt.

14. Verslag diverse commissies
• Technische commissie. (Roel)
Roel vertelt over de technische commissie, waarvan het ledenaantal achteruit loopt.
Doelstelling: Aanbieden en organiseren van activiteiten ter promotie van recreatief tennis en binding met de vereniging.
Nu is nog lid: E. Ghielen, P. Hamaekers, M. Peeters en R. van Kimmenade.
Graag nieuwe aanwas voor het regelen van de competities en de toernooien.
Activiteiten in 2019:
Racketmix (vrij tennis) Iedere maandagochtend, dinsdagavond, woensdagochtend.
Lentetoernooi (KNLTB toernooi, week 11) De uitnodiging is al verstuurd.
Voorjaarscompetitie (KNLTB competitie, 6 april – 6 juni)
Senior Plus Event (KNLTB toernooi, 11 juni)
TV Grootveld 50 jaar (29 juni)
Zomertoernooi (KNLTB toernooi, week 34)
Najaarscompetitie (KNLTB competitie, 10 september – 27 oktober)
Eindfeest (2 november?) Geef je op om het te organiseren.
Seniorentraining (i.s.m. Tennis 2 Enjoy)
Cardiotennis (i.s.m. Maarten Vaessen)
• Jeugdcommissie
De jeugdcommissie wordt gerund door Wendy Koch, Jans Philipsen, Josje Korsten en Ritchie van Lier. Aangevuld met onze trainster Vera Ruesink.
We zoeken versterking. In 2019 willen we proberen om de competitie verplichtend te maken. Verder hebben we op 24 maart een JEUGDCHALLENGE, samen met de andere tennisverenigingen van Peel en Maas. En natuurlijk ook weer het KIP/KUIKEN-toernooi, dit jaar op vrijdag 5 april. De uitnodiging ligt al in Uw postvak-in.

• Kantinecommissie
Henny Peeters, Ankie Wuisman, Henriette van der Velden, Jos Ueberbach, Michael Geelen en Ger Kempen.
Dank en waardering voor:
De inzet van alle kantinediensten. Er was weinig absentie afgelopen jaar. Leden werden telefonisch benaderd als er iemand niet kwam opdagen.Ook dank en waardering voor de medewerkers van de kantinecommissie. Het werk werd goed verdeeld en er is weinig vergaderd. Samen en in overleg met andere commissies hadden we een succesvol jaar. We gaan zo verder in 2019.

• Onderhoudscommissie.
Pierre Janssen vertelt over onze goedlopende onderhoudscommissie. Twee keer per week baanonderhoud, iedere eerste zaterdag van de maand groot onderhoud.
Dit allemaal dankzij:
P. Janssen, T. Delissen, H. Van Lier, G. Cramers, H. Schmets, P. Kremers, H. Simons, T. Duyf, H. Smeets, C. Knaapen, J. Engels en T. Wuisman.

Verder aandacht voor onze sponsoren:
Zie alle sponsoren op onze nieuwe website.

15. Verkiezing bestuur
Geen voorstellen vanuit de leden:
Aftredend en niet herkiesbaar: Roel van Kimmenade. Roel wordt bedankt en krijgt een cadeau overhandigd.

16. Rondvraag.

Hub Vanhommerig vraagt of er nog contributieverhoging aankomt. Antwoord: neen. Zelfde als vorig jaar, de factuur komt in februari. Via ideal te voldoen.
Piet Kremers vraagt naar een stringent beleid t.a.v. boetes bij niet opvolgen kantinediensten.
Rob Cuypers informeert naar onze hangjeugd rondom de banen. Jeu vertelt dat er contact is geweest met de wijkagenten. Er wordt extra controle gehouden.
Frank Peeters vraagt of de nieuwe banen weer van kunstgras worden voorzien. Gravel zou ook een optie kunnen zijn. Leden kunnen hun keuze kenbaar maken.
Dit wordt volgend jaar meegenomen in de planning. Voorlopig heeft kunstgras onze voorkeur.

17. Sluiting door Jeu Rouleaux. Hij geeft aan open te staan voor alle suggesties en bedankt iedereen voor zijn/haar hulp, waarna gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.